Oglašavanje na fitness.com.hr portalu

Fitness.com.hr je portal posveæen ljepoti i zdravlju tijela, te unaprjeðivanju kvalitete života modernog èovjeka. Posjeæuju nas ljudi koje zanima sport, vježbanje, prehrana, mršavljenje, tjelovježba te opæenito zdravi naèin života.

Fitness.com.hr portal je najposjeæeniji fitness portal u Hrvatskoj i regiji koji mjeseèno broji više od 285.000 posjeta te preko 1.200.000 otvaranja svih stranica.

Što drugi mediji kažu o nama:

  • HRT, u emisiji "Dobro jutro Hrvatska" proglasili su nas najboljom stranicom za zdravu prehranu, vježbanje i opæenito zdravi naèin življenja.
  • Veèernji list proglasio nas je #1 stranicom za vježbanje na hrvatskom internetskom prostoru.
  • Radio Student i tiskani medij Vjesnik proglasili su nas naj web stranicom mjeseca ove i prošle godine.

 

Neki od oglašivaèa na fitness.com.hr:

Dosadašnji oglašivaèi na fitness.com.hr
Dosadašnji oglašivaèi na fitness.com.hr

Cjenik i uvjete oglašavanja možete pogledati na linku ispod. Ukoliko u cjeniku nema onoga što želite - obratite nam se na dole navedene kontakt podatke.

Preuzmite cjenik i uvjete oglašavanja

Za više informacija o moguænostima oglašavanja i cijenama, kontaktirajte nas mailom ili na broj telefona 01/3732 141.

 

Što neki od dosadašnjih oglašivaèa kažu na suradnju:

Ivan Golubièek, direktor centra za fizioterapiju, rehabilitaciju i medicinski fitness "Abargo Rehab":

"Odluka o suradnji s portalom 'fitness.com.hr' za tvrtku ABARGO Rehab d.o.o. pokazala se kao jako dobar poslovni potez. Oglašavanje na portalu nam je donijelo, za naše uvjete poslovanja, zadovoljavajuæ broj klijenata.

Suradnja s ljudima s portala je vrlo jednostavna i produktivna, prihvaæali su naše ideje, ali i sugerirali neka svoja rješenja koja su se pokazala boljom opcijom od naših prijedloga.

Pošto smo s portalom 'fitness.com.hr' kao poslovnim partnerom vrlo zadovoljni, nadamo se uspješnoj suradnji i u buduænosti."

 

Petra Bertiæ, Power Plate Croatia:

"Izuzetno smo ponosni na uspješnu suradnju koju smo uspostavili sa vodeæim fitness portalom. Nakon objave sponzoriranog èlanka na fitness.com.hr portalu porastao nam je broj upita, a kako èlanak ostaje u arhivi svi zainteresirani pomoæu upisivanja kljuène rijeèi još uvijek mogu pronaæi informacije vezane uz Power Plate. Nadamo se da æe naša suradnja s fitness.com.hr portalom potrajati na obostrano zadovoljstvo. Fitness.com.hr preporuèujemo svima koji žele biti u korak s trendovima u internet oglašavanju a usko su vezani uz podruèje fitnessa i zdravog života."

 

Ksenija Tiæak, prof. kineziologije, osnivaè "Xenia Total Body" Studija:

"Na portalu fitness.com.hr se Xenia Total Body Studio oglašava veæ preko godinu dana.

Kako u to vrijeme nismo imali svoju web stranicu na internetu, putem koje bi se direktno oglašavali, upisali smo se u popis fitness centara na portalu fitness.com.hr. Oèekivali smo odreðen odaziv, ali se nismo nadali tolikom broju poziva koji gotovo svakodnevno pristižu bilo putem elektronske pošte, bilo telefonskim pozivima.

Upisani smo na popisu fitness centara, èime je uvelike olakšan pristup informacijama o željenom fitness centru, Studiju ili klubu za vježbanje. Osoba koja planira uvrstiti vježbanje u svoj svakodnevni život, a ne zna gdje bi vježbala jednostavnim pristupom može doæi do konkretnih informacija. U današnje vrijeme izbor fitness centra nerijetko želimo vezati uz mjesto stanovanja, kako bi izbjegli gubljenje vremena na putovanje i parkiranje, pa tako upravo klikom na 'popis fitness centara' iz svog doma možemo pronaæi sebi najbližu lokaciju.

Xenia Total Body Studio preporuèa oglašavanje na portalu fitness.com.hr svakome tko ima fitness centar, Studio ili klub za provoðenje neke rekreativno-sportske vrste djelatnosti kako bi na brz i efikasan naèin došli do novih, zadovoljnih èlanova. "

 

Tomislav Dolušiæ, prof. kineziologije, osnivaè "Dream Gym" fitness centra:

"Naš fitness centar odluèio se prezentirati preko fitness.com.hr portala i mislim da nismo pogriješili u odabiru medija i portala.

Dapaèe, povratne informacije su vrlo dobre. Mnogo je ljudi proèitalo naše PR sponzorirane èlanke preko kojih smo se oglašavali, te su posredno ili neposredno došli do nas. Teško je govoriti o postocima, no provodeæi neformalnu anketu meðu èlanovima, saznali smo da je dobar dio njih proèitao èlanke.

Takoðer je dobra stvar i sam popis fitness centara preko kojega ljudi saznaju što nudimo, gdje se nalazimo itd. Svakodnevno primamo mejlove i telefonske pozive zainteresiranih èlanova. Dakle, svakako æemo i dalje suraðivati s portalom fitness.com.hr vjerujem na obostrano zadovoljstvo."

 

David Radoloviæ, direktor marketinga, pro.nutriton, BIODEA d.o.o.:

"Od samog nastanka portala fitness.com.hr znali smo da æe kroz par godina postati jedan od vodeæih portala na podruèju ne samo Hrvatske veæ i na podruèju bivše države. Uz mnoštvo korisnih informacija za poèetnike tu se nalaze i korisni savjeti za srednje napredne i napredne vježbaèe, te profesionalce. Unatoè nazivu "fitness.com.hr", svaki sportaš, bilo nogometaš, bilo plivaè, bilo maratonac može pronaæi di sebe i svojih potreba u vrlo dobro obraðenim tekstovima portala. Video sekcija dodatno upotpunjava sveukupni dojam.

Pro.nutrition je nedavno zapoèeo kvalitetnu suradnju sa portalom fitness.com.hr. Vrlo smo zadovoljni tokom suradnje, uz naše sudjelovanje u nagradnim igrama te angažiranju voditelja portala u animiranju èitatelja, možemo reæi da se poprilièan broj ljudi javio da li telefonski ili e-mailom i zatražio konkretne informacije o proizvodima i uslugama. To se odvilo u svega 15-ak dana i sigurno veliku ulogu u tome ima kvaliteta portala. Vjerujemo da æe suradnja i dalje biti uspješna te da æemo zajedno tržištu pružiti zanimljiv izbor korisnih savjeta koji æe upotpuniti svakodnevnu rutinu."

 

Ana Žigman, prof. kineziologije, vlasnica Kinesis studia "Linea Alba":

"Portal fitness.com.hr smatram odliènim iz razloga što promovira zdrav naèin života i samim time svojim posjetiteljima omoguæuje podizanje kvalitete života. Rekreativno aktivna populacija na jednom mjestu može naæi sve potrebne informacije o mnogobrojnim naèinima vježbanja, novitetima u fitness industriji, programima vježbanja kao i gdje pronaæi idealan fitness centar za sebe.

Kao vlasnica Kinesis studia Linea Alba, te promotor inovativnog vježbanja na Kinesis spravi suradnja s portalom fitness.com.hr omoguæila mi je da kroz nekoliko tekstova predstavim njihovim posjetiteljima vježbanje na Kinesisu te mnogobrojne moguænosti koje ta sprava nudi."

 

Željko Zadravec, direktor marketinga i prodaje, Spa & Golf Resort Sveti Martin:

"Kroz kvalitetnu suradnju sa fitness.com.hr -  vodeæim portalom u segmentu sporta i zdravog lifestyle-a, uspješno prezentiramo ponudu jedinstvenih vrijednosti te zajednièki kreiramo adekvatan odnos aktivnosti i doživljaja. S obzirom na opredjeljenje i filozofiju Spa & Golf Resorta Sveti Martin, bilo je logièno da se iskoristi prilika za suradnju sa ekipom koja je dostupna u svakom trenutku, ažurna i prijateljski raspoložena.

Projekt, ljude i kompletnu viziju iza portala fitness.com.hr doživjeli smo kao jednostavan koncept zdravog i srdaènog življenja i nastojanja unaprijediti kvalitetu tuðeg kroz savjete te vrijedne informacije.

Zahvaljujemo na dosadašnjoj suradnji i želimo svako dobro te puno poslovnog uspjeha u buduænosti!"

 

Preuzmite cjenik i uvjete oglašavanja

Za više informacija o moguænostima oglašavanja i cijenama, kontaktirajte nas mailom ili na brojeve telefona 01/3732 141 i 091/523 9577.

Anketa

Jeste li kad koristili usluge "online" trenera?


System.Web.UI.Html32TextWriter