VELIKA ljetna akcija na fitness rekvizite (do -50%)

Tea i Aleksandar Miketa

Godine 2003. Aleksandar i Tea Miketa pokrenuli su prvi Centar Miketa koji se bavio rekreacijskom tjelovježbom i masažama. Centar Miketa izrastao je u inovativni spoj fitness centra te moderne funkcionalne rehabilitacije. Dio djelovanja pokriva rekreacijsku tjelovježbu na grupnoj ili individualnoj razini, dio se svodi na postrehabilitaciju na individualnoj razini, a jedan se ogranak Centra bavi edukacijom i poučavanjem instruktora na edukacijama organiziranim na domaćem terenu ili u gostima.

Hrvatski su zastupnici za Groundforce method (Primal move), generalni zastupnici za Strength matters u Hrvatskoj i suradnici Fitness učilišta, a svoje su iskustvo i naučeno znanje objedinili u metodi treniranja jednostavnog imena: Efektivna metoda treninga.

Najnovije od ovog autora