VELIKA ljetna akcija na fitness rekvizite (do -50%)

Martina Mavrin Jeličić

magistra kineziologije

Mr. sc. Martina Mavrin Jeličić je kineziologinja i znanstvenica, osnivačica je MBS Centra (2004). Jedna je od prvih instruktorica terapijske joge u Hrvatskoj kojom se bavi punih 25 godina. Završila je i dodatno usavršavanje iz područja funkcionalne rehabilitacije.

Svake godine aktivan je član edukacijske radionice „Perform Better” iz SAD-a. Instruktorica je joge i grupnih fitness programa. Autorica je Movement Balance System (MBS), sustava vježbanja. Vanjski je suradnik na međunarodnom sveučilištu Libertas, te stalni  predavač na međunarodnim konferencijama. Od 2014 godine predaje na međunarodnim edukacijskim radionicama „KLJUČ“.

Najnovije od ovog autora