Pogledaj najpopularnije kardio sprave za vježbanje

Luka Pleša

mag. kineziologije

Luka Pleša diplomirani je magistar kineziologije s usmjerenje Kondicijska priprema sportaša. Tijekom studija započinje s radom s djecom, a cijelo vrijeme radi na unaprjeđivanju znanja čitanjem stručne literature i sudjelovanjem na konferencijama i seminarima.

Najnovije od ovog autora