13.3.2019. Ekscentrične vs. koncentrične mišićne akcije: koje su nam važnije za mišićni rast i jakost?
Jozo Grgić, mag.cin. kineziologije
Dva najčešća tipa mišićnih akcija o kojima govorimo kada je u pitanju treninga s opterećenjem su koncentrične i ekscentrične mišićne akcije. Ovaj članak objašnjava koji je tip mišićnih akcija važniji za povećanje jakosti i mišićne mase.
Savjeti za vježbanje
10.10.2006. Što je apsolutna snaga ?
Snaga je fizička sposobnost čovjeka da savlada veliko opterećenje ili da se tom opterećenju suprotstavi svojim mišićnim kontrakcijama.
Savjeti za vježbanje