Uvjeti kupovine

Sensus grupa d.o.o., Samoborska cesta 100b, Zagreb – kupnja u Internet trgovini www.fitness.com.hr

Ovi uvjeti kupnje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije robe ponuđene na našim internet stranicama te čine predugovorne obavijesti iz čl. 57 Zakona o zaštiti potrošača. Isporučitelj (Prodavatelj) robe ponuđene na ovim stranicama je Sensus grupa d.o.o., Zagreb, Samoborska cesta 100b, OIB: 12426897618, a Kupac robe je posjetitelj internet trgovine koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga Prodavatelju.

Sve cijene su izražene u € (EUR) i uključuju PDV.

Naručivanje

Naručivanje robe moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Roba se naručuje elektronskim obrascem ili telefonskim putem. Ukoliko prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti sve naručene artikle, isporučit će one koje može, a o roku isporuke ostatka će pismenim putem obavijestiti Kupca. Kupac može prihvatiti ili otkazati isporuku preostalih artikala. Ukoliko kupac nema e-mail adresu, bit će obaviješten telefonskim putem.

Plaćanje

Naručene artikle s troškovima dostave Kupac će Prodavatelju platiti općom uplatnicom, pouzećem pri primitku paketa, kreditnom ili debitnom karticom ili Keks Pay aplikacijom na osnovi Kupčeve narudžbe.

American Express MasterCard Maestro Visa Diners

Izjava o sigurnosti u slučaju plaćanja kreditnim karticama

Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne ili debitne kartice zaštićen je SSL protokolom sa 128-bitnom enkripcijom podataka koju osigurava SSL certifikat izdan od RapidSSL CA. Autorizacija i naplata kreditnih kartica izvršava se korištenjem sustava WSpay™ za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

Potvrda narudžbe

Obavijest o potvrdi narudžbe Kupac će primiti e-mailom nakon obavljene kupnje koja sadrži sve zakonom propisane detalje.

Dostava

Dostava se najčešće izvršava u roku 1-3 radna dana od izvršene narudžbe, ukoliko drugačije nije navedeno na stranici naručenog proizvoda. Dostava se vrši do kolnog ulaza u stambeni ili poslovni objekt željene adrese. Sve detalje o dostavi pročitajte ovdje.

Korisnik će o načinu otpreme biti obaviješten u trenutku naručivanja robe (elektronskim ili telefonskim putem ovisno o načinu kupnje za kojega se kupac odluči).

Eventualna ograničenja u dostavi bit će vidljiva najkasnije na početku postupka naručivanja. Ako trgovac nije ispunio ugovor u ugovorenom roku, a Kupac nije prihvatio novi rok isporuke, Prodavatelj je dužan vratiti Kupcu uplaćeni predujam što je moguće prije, a najkasnije u roku od sedam dana od dana raskida ugovora.

Kupac je dužan prilikom preuzimanja robe provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavljaču koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.

Roba je osigurana od gubitka u dostavi, te ako Kupac nakon 20 dana od predaje narudžbe ne dobije nikakvu obavijest ili isporuku od Prodavatelja, odnosno od dostavne službe, mora obavijestiti Prodavatelja kako bi isti mogao poduzeti radnje da se pošiljka nađe ili pošalje zamjenska. Ukoliko Kupac ne podigne pošiljku kod dostavne službe u roku od 5 radnih dana, pošiljka se vraća Prodavatelju.

Trošak dostave

Trošak dostave iznosi samo 2,65 € i naplaćuje se za svaku narudžbu koja se isporučuje na adresu kupca, neovisno o veličini i masi paketa te odabranoj dostavnoj službi.

Trošak dostave ne naplaćuje se za narudžbe kreirane za osobno preuzimanje u Fitness.com.hr trgovini te za sve digitalne proizvode koji se isporučuju u digitalnom formatu emailom.

Povrat / reklamacije

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Sensus grupe za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Sensus grupe, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem fitness.com.hr web shopa uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Sensus grupe na jedan od sljedećih načina:

 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik fitness.com.hr web shopa,
 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik fitness.com.hr web shopa,
 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem 01/3732 141 telefonske linije.

a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

b) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

c) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Sensus grupa zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

d) Registracijom (koja uključuje plaćanje usluge) smatra se da je sklopljen Ugovor između Sensus grupe i korisnika kao kupca.

e) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.

f) Prije sklapanja Ugovora, korisnik potvrđuje da prihvaća ove Uvjete kupnje koji ujedno čine predugovornu obavijest iz članka 57. Zakona o zaštiti potrošača,kojima ga se obavještava o pravu na jednostrani raskid Ugovora te kojima se korisniku dostavlja obrazac za jednostrani raskid ugovora. Po sklapanju Ugovora, korisniku se dostavlja potvrda o sklopljenom ugovoru.

g) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako je:

 1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
 2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
 3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
 4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
 5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
 6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
 7. predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca
 8. potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
 9. predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
 10. predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
 11. ugovor sklopljen na javnoj dražbi
 12. predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju
 13. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Sensus grupu o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Sensus grupa d.o.o., Samoborska cesta 100 B, 10090 Zagreb) ili elektroničkom poštom na [email protected], u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na ovom linku korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Sensus grupa bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom. Obrazac ne mora biti potpisan ako se šalje elektronskim putem. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Sensus grupa d.o.o., Samoborska cesta 100 B, 10090 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Sensus grupi uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Sensus grupa snosi izravne troškove povrata robe. Sve obavijesti o učincima jednostranog raskida ugovora navedene su u narednoj točki (h).

Za sve upite i eventualne nejasnoće vezano uz postupak raskida ugovora i povrata robe, Korisnik se može raspitati putem telefona 01/3732 141 ili e-maila: [email protected].

h) Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

Robu vratite ili je predajte nama bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka unaprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama.

Izravne troškove povrata robe snosimo mi, osim ako je kupac odabrao dostavu skuplju od najjeftinije opcije standardnog prijevoza koji je ponudio trgovac.

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Iznos naknade štete unaprijed se utvrđuje na sljedeći način:

 • 10% MPC za slučaj oštećenja ambalaže
 • 40% MPC za slučaj vraćanja proizvoda bez originalne ambalaže, s manjim oštećenjima ili sa znakovima korištenja, uslijed čega Prodavatelj neće biti u mogućnosti proizvod prodati kao nov proizvod
 • 100% MPC za slučaj vraćanja proizvoda koji je uslijed postupanja kupca potpuno neupotrebljiv za redovitu uporabu, odnosno neprikladan za stavljanje na tržište od strane Prodavatelja.

Kupac prihvaćanjem ovih općih uvjeta unaprijed pristaje da se navedeni iznos naknade štete kompenzira s iznosom koji je Prodavatelj dužan vratiti Kupcu na ime uplaćenih sredstava. Ukoliko je ovaj iznos ugovorne kazne niži od stvarne štete koja je Prodavatelju nastala oštećenjem, odnosno korištenjem proizvoda, Prodavatelj zadržava pravo potraživati naknadu punog iznosa naknade tako nastale štete.

i) Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke prodane stvari sukladno općem propisu (Zakon o obveznim odnosima).

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju bit će te obaviješteni.Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti Sensus grupi iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Sensus grupu o jednostranom raskidu Ugovora.

Obrazac za jednostrani raskid Ugovora dostupan je ovdje (PDF).

Garancija

Prodavatelj obavještava Kupce da su proizvodi iz ponude fitness i sportske opreme dizajnirani za kućnu uporabu te da, ako drugačije nije naznačeno na stranici proizvoda, proizvodi nisu predviđeni za komercijalno korištenje i nije ih preporučljivo koristiti u komercijalne svrhe. U slučaju postupanja kupca protivno ovoj obavijesti Prodavatelj ne preuzima odgovornost za eventualne kvarove te u tom slučaju garancija nije važeća.

Ukoliko proizvod ima garanciju (jasno je istaknuto na svakoj stranici proizvoda) i ako je proizvod korišten sukladno uputama, u slučaju kvara unutar jamstvenog roka kupac je slobodan javiti se korisničkoj podršci na email [email protected] ili na broj telefona 01/3732 141.

Kako sigurno kupovati na internetu

Poštovani posjetitelji, odvojite nekoliko trenutaka i pročitajte upute o kupnji na Fitness.com.hr internet trgovini.

Kad uđete na naslovnu stranicu Fitness.com.hr internet trgovine, vidjet ćete jasne, pregledne linkove i opcije koje će vam pomoći prilikom kupnje. Kad se odlučite na kupnju, potrebno je otići na pregled košarice gdje odabirete način plaćanja. Nakon odabranog načina plaćanja ostavljate nam samo najbitnije podatke koji su nam potrebni za obradu narudžbe te isporuku iste.

Kupnju ostvarujete tako što kod odabranog proizvoda kliknete na " Dodaj u košaricu " – time se taj proizvod prebacuje u vašu košaricu. Želite li vidjeti što sve imate u košarici, jednostavno kliknete na nju u zaglavlju svake stranice.

Plaćanje se može vršiti na nekoliko načina: općom uplatnicom u banci odnosno pošti ili internet bankarstvom, pouzećem ili kreditnim karticama. Ukoliko plaćate općom uplatnicom ili internet bankarstvom pod poziv na broj potrebno je prepisati poziv na broj koji ste dobili u e-mailu sa svim podacima o narudžbi te u svrhu plaćanja vaše prezime. Od izvršenja narudžbe imati ćete 10 radnih dana da ponudu platite jer će se nakon 10 dana neplaćene narudžbe brisati.

Imate li kakvih pitanja, molimo Vas javite nam se na e-mail: [email protected]

Zaštita privatnosti

Sensus grupa d.o.o. smatra vašu privatnost svojim prioritetom. Pročitajte sljedeće napomene i saznajte više o našoj politici zaštite privatnosti korisnika. Kao posjetitelj Fitness.com.hr internet trgovine prihvaćate postupke i mjere zaštite privatnosti navedene u ovoj Zaštiti privatnosti. Fitness.com.hr internet trgovina vlasništvo je tvrtke Sensus grupa d.o.o. koja je odgovorna za sigurnost kupnje preko interneta i zaštite vaše privatnosti.

Osobni podaci

Zaštita privatnosti opisuje kako Sensus grupa d.o.o. postupa s vašim osobnim podacima koje zaprimi tijekom korištenja internet trgovine. Pod osobnim podacima smatraju se vaši identifikacijski podaci: ime i prezime, e-mail adresa, kućna adresa i broj telefona, odnosno podaci koji inače nisu javno dostupni, a za koje Sensus grupa d.o.o. sazna tijekom vašeg korištenja Fitness.com.hr internet trgovine. Sensus grupa d.o.o. se obvezuje da će vaše osobne podatke koristiti samo u identifikacijske svrhe pri korištenju Fitness.com.hr internet trgovine, kako bi vam omogućila korištenje svih opcija koje one pružaju. Sensus grupa d.o.o. će vaše osobne podatke čuvati u tajnosti, te ih neće distribuirati, objavljivati, davati trećim stranama na korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez vaše prethodne suglasnosti.

Elektronska komunikacija

Posjećivanjem stranica Fitness.com.hr internet trgovine komunicirate elektronskim putem. Time prihvaćate da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su vam dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.

Izmjene uvjeta kupovine

Sensus grupa d.o.o. zadržava pravo mijenjati i ažurirati ove Uvjete kupovine. Svaka izmjena Uvjeta kupovine bit će objavljena na stranicama Fitness.com.hr internet trgovine.

Pitanja i sugestije

Imate li kakvih pitanja ili prijedloga, molimo kontaktirajte nas na:
e-mail: [email protected]
telefon: 01/ 3732 141

Način podnošenja prigovora

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača obavještavamo kupce da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: Sensus grupa d.o.o., Samoborska cesta 100B, 10090 Zagreb ili na e-mail adresu: [email protected]. Odgovor na Vaš prigovor dati ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

Od 15. veljače 2016. kupci sporove također mogu alternativno riješavati putem internetske platforme za riješavanje sporova http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Uvjete kupovine možete preuzeti i u PDF formatu ovdje!

Agent Pomoć kod kupnje 01 / 3732 141 [email protected]