Sprave

Iz kategorije

00:15
Registriraj se!

Registracija je besplatna i otključava sve video sekcije kao i popuste na shopu!

Veslanje u leđnoj ekstenziji s bučicama
11 x
00:21
Registriraj se!

Registracija je besplatna i otključava sve video sekcije kao i popuste na shopu!

Izvrnuto veslanje hvatom za šipku
0 x
00:29
Registriraj se!

Registracija je besplatna i otključava sve video sekcije kao i popuste na shopu!

Čučanj u iskoraku + jednoručno veslanje na sajli
0 x
00:17
Registriraj se!

Registracija je besplatna i otključava sve video sekcije kao i popuste na shopu!

Produživanje poluge u ležećoj poziciji
0 x
00:16
Registriraj se!

Registracija je besplatna i otključava sve video sekcije kao i popuste na shopu!

Produživanje poluge u bočnoj poziciji
0 x