vježbe za cijelo tijelo

00:09
Registriraj se!

Registracija je besplatna i otključava sve video sekcije kao i popuste na shopu!

Dvoručni klečeći valovi s battle rope-om
0 x
00:10
Registriraj se!

Registracija je besplatna i otključava sve video sekcije kao i popuste na shopu!

Dvoručna zmija s battle rope-om
0 x
00:10
Registriraj se!

Registracija je besplatna i otključava sve video sekcije kao i popuste na shopu!

Jednoručna zmija s battle rope-om
0 x
00:10
Registriraj se!

Registracija je besplatna i otključava sve video sekcije kao i popuste na shopu!

Jednoručni veliki valovi s battle rope-om
0 x
00:11
Registriraj se!

Registracija je besplatna i otključava sve video sekcije kao i popuste na shopu!

Jednoručni mali valovi s battle rope-om
0 x
00:09
Registriraj se!

Registracija je besplatna i otključava sve video sekcije kao i popuste na shopu!

Dvoručni naizmjenični veliki valovi s battle rope-om
0 x
00:11
Registriraj se!

Registracija je besplatna i otključava sve video sekcije kao i popuste na shopu!

Dvoručni mali valovi s battle rope-om
0 x
00:07
Registriraj se!

Registracija je besplatna i otključava sve video sekcije kao i popuste na shopu!

Dvoručni veliki valovi s battle rope-om
0 x
00:26
Registriraj se!

Registracija je besplatna i otključava sve video sekcije kao i popuste na shopu!

Putujući sklekovi
2 x
00:23
Registriraj se!

Registracija je besplatna i otključava sve video sekcije kao i popuste na shopu!

Deadlift (bez savijanja nogu)
1 x
00:21
Registriraj se!

Registracija je besplatna i otključava sve video sekcije kao i popuste na shopu!

Deadlift (savijanjem nogu)
0 x
00:19
Registriraj se!

Registracija je besplatna i otključava sve video sekcije kao i popuste na shopu!

Burpees (bez skoka) s pilates loptom
0 x
00:25
Registriraj se!

Registracija je besplatna i otključava sve video sekcije kao i popuste na shopu!

W odručenje sa suspenzijskim trakama
2 x
00:14
Registriraj se!

Registracija je besplatna i otključava sve video sekcije kao i popuste na shopu!

Odručenje i leptir sa suspenzijskim trakama
1 x
00:20
Registriraj se!

Registracija je besplatna i otključava sve video sekcije kao i popuste na shopu!

Sklekovi s nogama na suspenzijskim trakama
0 x