Lanci za olimpijski uteg 10 kg / 1,8 m - 1 par

Kategorija:

Utezi i šipke

Opis proizvoda:

Kvalitetni lanci težine 10 kg za olimpijsku šipku.

Ocjena korisnika:

Raspodjela ocjena
Nema
Nema
Nema
Nema
Nema

Opis proizvoda:

Kvalitetni lanci težine 10 kg za olimpijsku šipku.

Karakteristike proizvoda:

  • Težina: 10 kg
  • Dužina: 1,8 m

Lanci djeluju na sličan način kao i elastične gume. Naprimjer, radite bench press sa 100 kilograma težine utega: ukoliko postavite lance ukupne težine 20 kg sa strane, to će lanci za olimpijsku šipku omogućiti savladavanje opterećenja od 120 kg u gornjem dijelu pokreta, a rasteretit će donji dio s obzirom da su lanci na tlu, te smanjiti ukupnu težinu na 100 kg. Korištenje kombiniranog otpora primorat će sportaša da daje maksimalno ubrzanje tijekom cijelog pokreta, za razliku od korištenja samo težine utega s kojim se ubrzanje smanjuje s prelaskom iz teže u lakšu fazu. To je izrazito važno u powerliftingu s obzirom da ubrzanje ni u jednom trenutku ne bi trebalo drastično padati kako bi sportaš mogao što efikasnije podignuti zadanu natjecateljsku težinu.

Upotreba lanaca također je korisna jer se u donjem dijelu smanji težina, a samim time i količina stresa na rameni zglob (bench press) ili na koljeno ukoliko se radi o čučnju, te na taj način smanjuje rizik od ozljede u fazi u kojoj je rizik najveći. S obzirom na kretnju lanaca tijekom izvedbe vježbe njihova upotreba također će koristiti i u razvoju ravnoteže sportaša.

Lanci se postavljaju na način da se mali lanac (nosač) postavlja oko šipke udaljen od tla onoliko koliko iznosi udaljenost od šipke do tla u donjoj fazi. Npr. prilikom bench pressa to označava fazu kada je šipka na grudima, tada se mjeri udaljenost od šipke do tla te na tu razliku postavlja nosač. Na nosače se dodaju teški lanci koji će dodati otpor. Postavlja se na taj način jer je cilj da su teški lanci u donjoj fazi u potpunosti na tlu, a kako se opterećenje savladava, lanci se podižu te dodaju otpor.

Drugi način je postaviti teške lance na šipku bez nosača, na način da je u gornjem dijelu lanac gotovo odvojen od tla, ali ne u potpunosti, bitno je da je jedan dio u dodiru s podlogom kako ne bi previše narušavao ravnotežu. Takav način ipak neće polučiti optimalne učinke kombiniranog otpora jer se težina neće u potpunosti rasteretiti u donjem dijelu pokreta.

Pakiranje:

1 Lanci za olimpijski uteg 10 kg / 1,8 m - 1 par

Ocjene korisnika

Proizvod nije ocijenjen
0 od 5
Zašto ima više ocjena od komentara?
Korisnik prilikom ocjenjivanja proizvoda nije obavezan ostaviti i komentar pa se može dogoditi da ima manje komentara od ocjena!
Raspodjela ocjena
Nema
Nema
Nema
Nema
Nema

Lanci za olimpijski uteg 10 kg / 1,8 m - 1 par - Kvalitetni lanci težine 10 kg za olimpijsku šipku.